Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
REKISTERISELOSTE – markkinointirekisteri
Laatimispäivä: 15.12.2017

Rekisterinpitäjä

Lejos Oy (Y-tunnus: 2777579-7)
Keilaranta 10 E, 02150 Espoo
puh. 0207 413 800

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Katri Heinonen

Rekisterin nimi

Lejoksen markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Lejos käsittelee tässä rekisterissä olevia henkilötietoja suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin toimiin.

Lejos käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Lejoksen lukuun henkilötietolain 5§:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja tietonsa luovuttaneista:
– etu- ja sukunimi
– ikä (syntymäaika)
– sukupuoli
– arvo tai ammatti
– osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteys-tiedot
– suoramarkkinointilupa

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään eri yhteyksissä kuten arvontojen ja mielipide kyselyjen yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tiedot ovat suojattuja ohjelmistollisesti, palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla keinoilla.

Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on rekisterinpitäjään yhteys ottamalla oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen:

Katri Heinonen
Lejos Oy
Keilaranta 10 E
02150 Espoo

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.